مینی فروشگاه شارژ

 خرید شارژ آنلاین
نوع شارژ: :

 

دریافت کد

 برنامه نمایش فیلم در جشنواره اردی بهشت - اتاق روشن

برنامه نمایش فیلم ها را می توانید از اینجا دریافت کنید . از ۴۸ فیلمی که در گذشته اسامی آنان اعلام گردید  ۳ فیلم دیگر نیز حذف شد که علت آن را می توانید در همین  پست مطالعه کنید.   

 

دلایل رد فیلم ها

۱-  پا کله ساخته عبدالغفور عدنانی به دلیل عدم ارائه نسخه با کیفیت مناسب جهت پخش 

۲- کاشت داشت برداشت ساخته مصطفی مسلمی به دلیل عدم ارائه نسخه با کیفیت مناسب جهت پخش 

۳- سیراف بندر افسانه ای ساخته سید محمد حسین سید زاده به دلیل اثبات تخلف در زمینه سال ساخت