مینی فروشگاه شارژ

 خرید شارژ آنلاین
نوع شارژ: :

 

دریافت کد

 وضعیت انجمن - اتاق روشن
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

به نظر می رسد روزهای آخریست که شاهد حضور عبدالله خداکریمی به عنوان مسئول در انجمن سینمای جوان بندرعباس هستیم . یعد از پنجمین جشنواره اردی بهشت شاهد تلاش جدیدی در این انجمن برای ارتقا و تقویت بخش فیلم بودیم که بعد از رفتن ایشان متاسفانه این فعالیت جدید متوقف خواهد شد .

خطاب به کسانی که برای به ریاست رسیدن خود تا جایی که توانستن در این چند ماهه بر علیه انجمن جو سازی نمودن می گویم ، شما باید به تاریخ پاسخگو باشید . مطمئن باشید آینده ای خواهد آمد که از شما راجع به اینکه چرا هنر را وسیله ای برای تقویت موقعیت فردی خود قرار دادید و برای دستیابی به این موقعیت سعی کردید راه موفقیت فیلم کوتاه در استان را سد کنید ، پرسیده خواهد شد . حال که بعد از این همه تلاش و ضربه زدن ، چیزی جز بدنامی گیرتان نیامد امیدوارم روش خود را عوض کنید.

فکر نمی کنم برای انتخاب مسئول جدید انجمن ، مدیریت ارشاد بخواهد با اهالی سینمای جوان مشورتی انجام دهد یا جلسه ای بگذارد . ولی اگر قرار است همچین جلسه ای برگزار شود امیدوارم فقط با حضور اعضای اصلی انجمن (طبق اساسنامه انجمن) باشد . هستند کسانی که در هیچ مقطع و مدیریتی در فعالیتهای مختلف انجمن از جمله برگزاری جشنواره ، ورک شاپ ، نمایشگاه و...همکاری نمی کنند ولی مدعی حضور در تصمیم گیری های انجمن هستند. مطمئن باشید اگر این افراد بار دیگر به خود همچین اجازه ای را بدهند و در این جلسات شرکت کنند ، کسانی که این چند ساله بار اصلی بخش فیلم انجمن را به دوش کشیده اند کناره گیری خواهند کرد 

  امین درستکار